Pneumatiky, hliníkové disky, plechové disky | pneuprofi.sk

Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

Prevádzkovateľ údajov : František Jankech JaKub, Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania marketingových materiálov súvisiacich s produktami ponúkanými na našom e-shope (pneuprofi.sk) a službami poskytujúcimi v našich pneuservisoch a autoservisoch.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo. Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania:

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby a to označením súhlasu pri registrácii alebo nákupe na našich webových stránkach alebo povinnosťou vyplývajúcou z obchodného zákonníka.

Súhlas:

Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Odobratie súhlasu:

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť e-mailom na adresu pneuservis@jakubb.sk. Následne budú Vaše údaje odstránené z našej databázy. Uchované zostanú iba údaje vyplývajúce z povinnosti podľa obchodného zákonníka.

Doba uchovávania osobných údajov :

Osobné údaje uchovávame na marketingové účely, v prípade zastavenia marketingových aktivít z našej strany, budú všetky osobné údaje odstránené v zmysle legislatívy.

Vaše práva:

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.

Zmeny Zásad :

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na www.pneuprofi.sk